• Câu hỏi:

   Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), ảnh của điểm M(1; -2) qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 là

  • A. \(M'\left( {\frac{-1}{2};1} \right)\)
  • B. \(M'\left( {\frac{1}{2};1} \right)\)
  • C. \(M'\left(  2; -4} \right)\)
  • D. \(M'\left( { - 2;4} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép vị tự \({V_{\left( {O; - 2} \right)}}:M \mapsto M'\) thỏa mãn \(\overrightarrow {OM'}  =  - 2.\overrightarrow {OM} \), khi đó:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {x_{M'}} =  - 2{x_M}\\
  {y_{M'}} =  - 2{y_M}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {x_{M'}} =  - 2.1 =  - 2\\
  {y_{M'}} =  - 2.\left( { - 2} \right) = 4
  \end{array} \right. \Rightarrow M'\left( { - 2;4} \right)\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC