AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. “Phép vị tự tỉ số k = -1 là phép dời hình”.
  • B. “Phép đối xứng tâm biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính”
  • C. “Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó”
  • D. Phép quay tâm I góc quay 90° biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó.”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  “Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó” là mệnh đề sai. Vì hai đường thẳng có thể trùng nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>