• Câu hỏi:

  Trong 1 tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong tổ tham gia đội tình nguyện của trường. Tính xác suất để 3 bạn được chọn toàn nam?

  • A. \(\frac{2}{3}\)
  • B. \(\frac{4}{5}\)
  • C. \(\frac{1}{5}\)
  • D. \(\frac{1}{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số phần tử của không gian mẫu: \({n_\Omega } = C_{10}^3\) 

  Gọi A: “3 bạn được chọn toàn nam”. Khi đó, \({n_A} = C_6^3 \Rightarrow P\left( A \right) = \frac{{{n_A}}}{{{n_\Omega }}} = \frac{{C_6^3}}{{C_{10}^3}} = \frac{{20}}{{120}} = \frac{1}{6}\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC