Đề kiểm tra 1 tiết chương Sóng cơ Vật lý 12

45 phút 30 câu 68 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):