ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 48 SGK Công nghệ 9

Giải Câu 2 trang 48 Công nghệ 9

Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng ,chăm sóc và thu hoạch vải ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
  • Gieo trồng : mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 , mùa thu từ tháng 8 đến tháng 9 

  • Khoảng cách trồng : đồng bằng 9×10 ; 10×10 mật độ 100 – 110 , đất đồi 7×8 ;8×8 mật độ 150 – 180  

  • Đào hố bón lót phân :bón phân lót  trước khi trồng 1 tháng 

  • Chăm sóc : 

– Làm cỏ, vun xới 

– Bón phân thúc 

– Tưới nước 

– Tạo hình ,sửa cành 

– Phòng trừ sâu bệnh

-- Mod Công Nghệ 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 48 SGK Công nghệ 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1