ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 68 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 2 trang 68 Công nghệ 7

Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Kích thước hố:

       + Loại 1: Chiều dài miệng hố chiều rộng miệng hố, chiều sâu là 30 cm.

       + Loại 2: Chiều dài miệng hố chiều rộng miệng hố, chiều sâu là 40 cm.

- Kĩ thuật đào hố:

       + Lấp lớp đất màu (đã trộn với phân bón theo tỉ lệ thích hợp) vào hố.

       + Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ và lấp đầy hố.

       + Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu mỡ để riêng bên miệng hố.

 

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 68 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1