ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 68 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 3 trang 68 Công nghệ 7

Hãy giải thích các thao tác kĩ thuật trông cây con có bầu và cây con rễ trần.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

- Quy trình trồng cây con có bầu:

       + Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất.

       + Rạch bỏ vỏ bầu.

       + Đặt bầu vào lỗ trong hố.

       + Lấp và nén đất lần 1.

       + Lấp và nén đất lần 2.

       + Vun gốc.

- Quy trình trồng cây non rễ trần:

       + Tạo lỗ trong hố đất.

       + Đặt cây vào lỗ trong hố.

       + Lấp đất kín gốc cây.

       + Nén đất.

       + Vun gốc.

 

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 68 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1