ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 68 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 4 trang 68 Công nghệ 7

Ở địa phương em, nếu có trồng cây rừng, thường trồng bằng cây con có bầu hay rễ trần, tại sao?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Ở địa phương em nếu có trồng rừng thì sẽ trồng bằng cây con có bầu. Vì cây sẽ phát triển tốt đồng thời rễ cây được bảo vệ hơn so với dùng cây rễ trần.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 68 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1