ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 51 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 1 trang 51 Công nghệ 7

Thế nào là luân canh, tăng vụ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như nào? Cho ví dụ minh hoạ

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Luân canh là trồng nhiều loại cây trên một diện tích. Ví dụ trồng ớt với ngô trên cùng một thửa ruộng.

- Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên 1 diện tích đất. Trước ta trồng 2 vụ nhưng do tiến bộ nên ta có thể tăng lên 3 – 4 vụ một năm.

- Ở địa phương em đã áp dụng phương pháp canh tác tăng vụ, xen canh: Địa phương có 2 vụ lúa, một vụ màu. Ngoài ra còn có xen canh ngô và mía.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 51 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1