ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 51 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 2 trang 51 Công nghệ 7

Hãy nêu tác dụng của việc luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất và trồng trọt.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh.

- Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh.

- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 51 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1