ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 Máy thu thanh

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 về Máy thu thanh online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Khối trộn sóng
  • B. Khối khuếch đại trung tần
  • C. Khối khuếch đại âm tần
  • D. Khối nguồn
  • A. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang thay đổi, chỉ có tần số sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • B. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • C. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • D. Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang không biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
   
   
  • A. biên độ sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • B. biên độ sóng mang thay đổi, chỉ có tần số sóng mang không thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
  • C. cả 2 đáp án đều sai
  • D. cả 2 đáp án đều đúng
  • A. dễ bị can nhiễu
  • B. có thể truyền đi xa tới hàng nghìn km
  • C. tần số, dải tần âm thanh sau khi tách sóng điều tần có chất lượng rất tốt
  • D. cự ly truyền sóng ngắn
  • A. Tín hiệu âm tần.   
  • B. Tín hiệu cao tần.                  
  • C. Tín hiệu trung tần.         
  • D. Tín hiệu ngoại sai.
  • A. Xử lý tín hiệu.      
  • B.  Mã hóa tín hiệu.     
  • C. Truyền tín hiệu.   
  • D. Điều chế tín hiệu.
  • A. Tín hiệu cao tần.           
  • B. Tín hiệu một chiều.     
  • C. Tín hiệu âm tần.     
  • D. Tín hiệu trung tần.
  • A. Khối chọn sóng
  • B. Khối khuếch đại cao tần
  • C. Khối dao động ngoại sai
  • D. Khối trộn sóng
  • A. bị can nhiễu nhiều hơn so với sóng AM.
  • B. có thể truyền đi xa hàng nghìn km
  • C. cự ly truyền sóng ngắn
  • D. chất lượng âm thanh bị hạn chế.
  • A. Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một sóng cao tần (sóng mang).
  • B. Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một tín hiệu trung tần.
  • C. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng. 
  • D. Chỉ có sóng điện ở tần số cao (> 10 kHz) mới có khả năng bức xạ sóng điện từ
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)