AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn một phát biểu sai:

  • A. Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một sóng cao tần (sóng mang).
  • B. Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một tín hiệu trung tần.
  • C. Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng. 
  • D. Chỉ có sóng điện ở tần số cao (> 10 kHz) mới có khả năng bức xạ sóng điện từ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một sóng cao tần (sóng mang).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA