Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 -1954)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Bước 1 của kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và Xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu? 

  • A. Tây Bắc
  • B. Miền Bắc
  • C. Hai miền Nam Bắc
  • D. Miền Nam
 • Câu 2:

  Đợt tấn công đầu tiên mở mang cho chiến dịch Điện Biên Phủ, quân ta đánh vào đâu? 

  • A. Phân khu phía Bắc
  • B. Phân khu phía Nam
  • C. Phân khu phía Bắc và phía Đông
  • D. Phân khu trung tâm
 • Câu 3:

  Từ cuối 1953 đến đầu năm 1954 ta phân tán lực lượng định ra những vùng nào? 

  • A. Lai Châu, Điện Biên phủ, Xêno, Luông Pha Băng
  • B. Điện Biên phủ, Plây ku, Xêno, Luông Pha Băng
  • C. Điện Biên phủ, Plây ku, Xêno, Sầm Nưa
  • D. Điện Biên phủ, Plây ku, Thà Khẹt, Luông Pha Băng
 • Câu 4:

  Khẩu hiện của ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

  • A. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng
  • B. Phá tan cuộc tấn công của giặc Pháp
  • C. Thà hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ
  • D. Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng
 • Câu 5:

  Lấy thân mình lấp lỗ châu mai ở chiến dịch Điện Biên phủ 1954 ai? 

  • A. Phan Đình Giost
  • B. Bế Văn Đàn
  • C. La Văn Cầu
  • D. Tô Vĩnh Diện
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn