YOMEDIA

Hỏi đáp về Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em - Tin học 9

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em - Tin học 9 từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng CNTT HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Chưa có câu hỏi đáp nào

ZUNIA12

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON