ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 5 về Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. x = 4, x = -1
  • B. x = -4, x = -1
  • C. x = 4, x = 1
  • D. x = -4, x = -1
  • A. \(x = \frac{3}{4};x = \frac{5}{4}\)
  • B. \(x = \frac{1}{4};x = \frac{5}{4}\)
  • C. \(x = \frac{-1}{4};x = \frac{5}{4}\)
  • D. \(x = \frac{1}{4};x = \frac{4}{5}\)
   
   
  • A. \(\left\{ {\frac{5}{2}} \right\}\)
  • B. \(\left\{ {\frac{5}{2};\frac{2}{3}} \right\}\)
  • C. \(\left\{ {\frac{5}{2};\frac{-3}{2}} \right\}\)
  • D. \(\left\{ {\frac{5}{2};\frac{-2}{3}} \right\}\)
  • A. 3
  • B. 2
  • C. 0
  • D. 1
  • A. |x - 1| = 1
  • B. |x| = -9
  • C. |x + 3| = 0
  • D. |2x| = 10
 • Câu 6:

  Nghiệm nhỏ nhất của phương trình |2 + 3x| = |4x -3| là

  • A. \(\frac{1}{7}\)
  • B. 5
  • C. \(\frac{-1}{7}\)
  • D. -5
 • Câu 7:

  Tổng các nghiệm của phương trình |3x -1| = x + 4 là 

  • A. 7
  • B. 4
  • C. \(\frac{4}{7}\)
  • D. \(\frac{7}{4}\)
 • Câu 8:

  Nghiệm lớn nhất của phương trình |2x| = 3 - 3x là

  • A. 3
  • B. \(\frac{9}{5}\)
  • C. \(\frac{3}{5}\)
  • D. \(\frac{5}{3}\)
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)