YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 9


Mời các em học sinh tham khảo nội dung tóm tắt lý thuyết bài Phép cộng trong phạm vi 9 đã được Học 247 biên soạn dưới đây, cùng với phần tổng các bài tập minh họa cần nắm, đây sẽ tài liệu hữu ích cho các em học tốt môn Toán lớp 1.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Cách làm tính cộng trong phạm vi 9

- Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính và ứng dụng phép cộng vừa học vào các bài toán thực tế.

1.2. Các dạng toán về Phép cộng trong phạm vi 9

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép trừ trong phạm vi 9.

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức có chứa nhiều phép tính cộng và trừ

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép tính cộng, trừ thì em thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép tính

Nhẩm lại phép cộng đã học và phép trừ các số trong phạm vi 9 rồi điền số hoặc dấu còn thiếu vào ô trống.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 76

Tính:

Phương pháp giải

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 76

Tính:

2 + 7 =     4 + 5 =     3 + 6 =     8 + 1 =

0 + 9 =     4 + 4 =     1 + 7 =     5 + 2 =

8 - 5 =     7 - 4 =     0 + 8 =     6 - 1 =

Phương pháp giải

Tính cộng hoặc trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2 + 7 = 9     4 + 5 = 9     3 + 6 = 9     8 + 1 = 9

0 + 9 = 9     4 + 4 = 8     1 + 7 = 8     5 + 2 = 7

8 - 5 = 3     7 - 4 = 3     0 + 8 = 8     6 - 1 = 5

Bài 3 trang 77

Tính:

4 + 5 =     6 + 3 =     1 + 8 =

4 + 1 + 4 =     6 + 1 + 2 =     1 + 2 + 6 =

4 + 2 + 3 =     6 + 3 + 0 =     1 + 5 + 3 =

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

4 + 5 = 9     6 + 3 = 9     1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9     6 + 1 + 2 = 9     1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9     6 + 3 + 0 = 9     1 + 5 + 3 = 9

Bài 4 trang 77

Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải

Đếm số hình hoặc số người ở mỗi câu; số lượng được thêm vào rồi viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải

a) 8 + 1 = 9    

b) 7 + 2 = 9

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 1 = ?

Hướng dẫn giải

Cách 1: Nhẩm từ 9 lùi về 1 đơn vị, được số nào thì đó là kết quả của phép tính 9 - 1

Cách 2: Sử dụng hình ảnh để tìm kết quả của phép trừ: Có 9 quả dâu tây mà ăn mất 1 quả thì còn lại mấy quả ? Em gạch bớt một quả và đếm số quả còn lại.

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 8

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 1 - 2 = ......

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính 9 - 1 được kết quả bao nhiêu thì trừ tiếp cho 2

9 - 1 - 2 = 8 - 2 = 6

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 6

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 2 = 4 + ...

Hướng dẫn giải

Ta có: 9 - 2 = 7 ; 4 + 3 = 7 nên số cần điền vào chỗ trống là 3.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên:

  • Các em học sinh có thể tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học.
  • Các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em.
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF