YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 3


Phép cộng trong phạm vi 3 bao gồm chi tiết 3 dạng Toán cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Bảng cộng các số trong phạm vi 3

- Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 3 và vận dụng vào các tình huống thực tế.

1.2. Các dạng toán về Phép cộng trong phạm vi 3

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi 3 bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

- Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

- Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi 3 và điền các số còn thiếu vào ô trống.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 44

Bài 1 trang 44

Tính:

1 + 1 =

1 + 2 =

2 + 1 =

Phương pháp giải

Nhẩm phép cộng trong phạm vi 3 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Em có thể sử dụng hình ảnh hoặc que tính để tìm kết quả.

Hướng dẫn giải

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2 trang 44

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện tương tự bài 1.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 1

Nối phép tính với số thích hợp:

Phương pháp giải

- Tính giá trị của các phép toán.

- Nối với số thích hợp.

Hướng dẫn giải

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 45, 46

Bài 1 trang 45

Số?

Phương pháp giải

Viết phép tính thích hợp từ hình ảnh đã cho.

Hướng dẫn giải

Viết phép tính là:

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

Bài 2 trang 45

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng trong phạm vi 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 45

Số:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng trong phạm vi 3 rồi điền số còn thiếu của mỗi phép tính vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Bài 4 trang 46

Tính

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 5 trang 46

Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải

Đếm số bóng hoặc con vật trong mỗi hình rồi viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Câu 1: Hỏi 2 + 1 = ?

Hướng dẫn giải

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 3

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 + ... = 3

Hướng dẫn giải

Ta có: 1 + 2 = 3 nên số cần điền vào chỗ trống là 2.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên:

- Các em học sinh có thể tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học

- Các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON