YOMEDIA
NONE

Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 7


Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 1 nội dung bài Phép cộng trong phạm vi 7. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một cách dễ dàng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Bảng cộng các số trong phạm vi 7

- Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 7 và vận dụng vào các tình huống thực tế.

1.2. Các dạng toán về Phép cộng trong phạm vi 7

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi 7 bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ

- Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

- Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 68

Tính:

Phương pháp giải

Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 2 trang 68

 Tính:

7 + 0 =     1 + 6 =     3 + 4 =     2 + 5 =

0 + 7 =     6 + 1 =     4 + 3 =     5 + 2 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

7 + 0 = 7     1 + 6 = 7     3 + 4 = 7     2 + 5 = 7

0 + 7 = 7     6 + 1 = 7     4 + 3 = 7     5 + 2 = 7

Bài 3 trang 68

Tính:

5 + 1 + 1 =     4 + 2 + 1 =     2 + 3 + 2 =

3 + 2 + 2 =     3 + 3 + 1 =     4 + 0 + 2 =

Phương pháp giải

Cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

5 + 1 + 1 = 7     4 + 2 + 1 = 7     2 + 3 + 2 = 7

3 + 2 + 2 = 7     3 + 3 + 1 = 7     4 + 0 + 2 = 6

Bài 4 trang 68

Viết phép tính thích hợp:

Phương pháp giải

Đếm số lượng các vật rồi viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải

a) 6 + 1 = 7

b) 3 + 4 = 7

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + 4 = ?

Hướng dẫn giải

Nhẩm

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 7

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 3 + 2 + 2 = ?

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:

3 + 2 + 2 = 5 + 2 = 7

Lời kết

Qua nội dung bài học trên:

  • Các em học sinh có thể tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học
  • Các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF