YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 1 Bài: Phép cộng trong phạm vi 10


Để giúp các em học sinh lớp 1 học hiệu quả môn Toán, Học 247 đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Phép cộng trong phạm vi 10. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan, giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Bảng cộng các số trong phạm vi 10

- Cách làm tính cộng các số trong phạm vi 10 và vận dụng vào các tình huống thực tế.

1.2. Các dạng toán về Phép cộng trong phạm vi 10

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ

- Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

- Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 81

Tính:

a)

b)

1 + 9 =     2 + 8 =     3 + 7 =     4 + 6 =

9 + 1 =     8 + 2 =     7 + 3 =     6 + 4 =

9 - 1 =     8 - 2 =     7 - 3 =     6 - 3 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a)

b)

1 + 9 = 10     2 + 8 = 10     3 + 7 = 10     4 + 6 = 10

9 + 1 = 10     8 + 2 = 10     7 + 3 = 10     6 + 4 = 10

9 - 1 = 8     8 - 2 = 6     7 - 3 = 4     6 - 3 = 3

Bài 2 trang 81

Số?

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Bài 3 trang 81

Viết phép tính thích hợp

Phương pháp giải

Đếm số cá màu xanh, màu trắng và tất cả số cá; từ đó viết phép tính thích hợp.

Hướng dẫn giải

Phép tính thích hợp là: 6 + 4 = 10.

Bài tập minh họa

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 4 + 6 = ?

Hướng dẫn giải

Nhẩm

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 10

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 7 + 2 + 1 = ?

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:

7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10

Lời kết

Qua nội dung bài học trên:

  • Các em học sinh có thể tự tiến hành làm bài tập và giải toán theo đúng những kiến thức trên đã học.
  • Các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em.
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF