ON
YOMEDIA

Chủ điểm: Việt Nam - Tổ Quốc Em

 • Tuần 1 - Tập đọc: Thư gửi các học sinh - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Thư gửi các học sinh
 • Tuần 1 - Chính tả Nghe - viết: Việt Nam thân yêu - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe - viết: Việt Nam thân yêu
 • Tuần 1 - Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
 • Tuần 1 - Kể chuyện: Lý Tự Trọng - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Lý Tự Trọng
 • Tuần 1 - Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
 • Tuần 1 - Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
 • Tuần 1 - Luyện từ và câu: Luyện tập từ đồng nghĩa - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Luyện tập từ đồng nghĩa
 • Tuần 1 - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Tuần 2 - Tập đọc: Nghìn năm văn hiến - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
 • Tuần 2 - Chính tả Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến
 • Tuần 2 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Tổ quốc - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
 • Tuần 2 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 2 - Tập đọc: Sắc màu em yêu - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Sắc màu em yêu
 • Tuần 2 - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Tuần 2 - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
 • Tuần 2 - Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
 • Tuần 3 - Tập đọc: Lòng dân - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Lòng dân
 • Tuần 3 - Chính tả Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh
 • Tuần 3 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân dân - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân dân
 • Tuần 3 - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tuần 3 - Tập đọc: Lòng dân (TT) - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Lòng dân (TT)
 • Tuần 3 - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Tuần 3 - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
 • Tuần 3 - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

 

1=>1