ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tuần 2 - Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tiếng Việt 5


Qua bài giảng Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê giúp các em nhận biết được bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức: Nêu số liệu và trình bày bảng (BT1). Đồng thời, thống kê đươc số học sinh trong lớp theo mẫu (BT2).

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 23 sgk Tiếng Việt 5): Đọc lại bài văn Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

 • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.
 • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.
 • Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hình thức nào?

c) Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì?

Gợi ý làm bài

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

 • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.
  • Số khoa thi: 185
  • Số tiến sĩ: 2.896
 • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại:

Triều đại

Số khoa thi

Số tiến sĩ

Số trạng nguyên

6

11

0

Trần

14

51

9

Hồ

2

12

0

104

1780

27

Mạc

21

484

10

Nguyễn

38

558

0

 • Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay:
  • Số bia: 82.
  • Số tiến sĩ có tên khắc trên bia: 1306.

b) Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hai hình thức:

 • Nêu số liệu số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến năm 1919, số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.
 • Trình bày bảng số liệu (so sánh số khao thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của các triều đại).

c) Các số liệu thống kê có tác dụng:

 • Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.
 • Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời của đất nước ta.

Câu 2 (trang 23 sgk Tiếng Việt 5): Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

Tổ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số học sinh trong lớp

 

 

 

 

Ví dụ: Một bảng thống kê mẫu

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1

8

4

4

5

Tổ 2

9

5

4

7

Tổ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

Tổng số học sinh trong lớp

33

17

16

23

 • Thông qua bài giảng Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê các em cần nắm được:
  • Cách trình bày số liệu thống kê dưới hai hình thức:
   • Nêu số liệu
   • Trình bày bảng
  • Làm bài tập áp dụng bảng thống kê theo mẫu cho sẵn.

>>> Bài giảng tiếp theo Tập đọc: Lòng dân.

 

 

YOMEDIA
1=>1