ON
YOMEDIA
VIDEO

Tuần 2 - Chính tả Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến - Tiếng Việt 5


Qua bài giảng Chính tả Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến giúp các em nghe, viết, trình bày đúng bài chính tả “Lương Ngọc Quyến”. Đồng thời, nắm được mô hình cấu tạo vần, chép đúng tiếng, vần vào mô hình, biết đánh dấu thanh đúng chỗ.

 

 

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết

 • Từ khó
  • Lương Ngọc Quyến
  • Lương văn Can
  • Khoét
  • Xích sắt

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 1 (trang 17 sgk Tiếng Việt 5): Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

 • Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 17 sgk Tiếng Việt 5): Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.

a.

Tiếng

Vần

Trạng

ang

Nguyên

uyên

Nguyễn

uyên

Hiền

iên

Khoa

oa

Thi

i

b.

Tiếng

Vần

Làng

ang

Mộ

ô

Trạch

ach

huyện

uyên

Bình

inh

Giang

ang

Câu 3 (trang 17 sgk Tiếng Việt 5): Ghép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nguyễn

u

n

Gợi ý làm bài

Tiếng

Vần

Âm đẹm

Âm chính

Âm cuối

Trạng

a

ng

Nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiền

n

Khoa

o

a

Thi

i

Bài tập minh họa

 
 


 

 • Thông qua bài giảng Chính tả: Nghe - viết Lương Ngọc Quyến, các em cần nắm được
  • Nghe - viết đúng bài chính tả. Bài viết không mắc quá 5 lỗi.  
  • Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
  • Đồng thời, ghi lại đúng phần vần của tiếng (từ 8 - 10 tiếng) trong BT2; chép đúng vần của các tiếng vào mô hình theo yêu cầu BT3.

>>> Bài giảng tiếp theo: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ quốc.

 

YOMEDIA
1=>1