ON
YOMEDIA

Chủ điểm: Vì Cuộc Sống Thanh Bình

 • Tuần 22 - Tập đọc: Lập làng giữ biển - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Lập làng giữ biển
 • Tuần 22 - Chính tả Nghe - viết: Hà Nội - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe - viết: Hà Nội
 • Tuần 22 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tuần 22 - Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
 • Tuần 22 - Tập đọc: Cao Bằng - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Cao Bằng
 • Tuần 22 - Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
 • Tuần 22 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tuần 22 - Tập làm văn: Kể chuyện - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Kể chuyện
 • Tuần 23 - Tập đọc: Phân xử tài tình - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Phân xử tài tình
 • Tuần 23 - Chính tả Nhớ - viết: Cao Bằng - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nhớ - viết: Cao Bằng
 • Tuần 23 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
 • Tuần 23 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 23 - Tập đọc: Chú đi tuần - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Chú đi tuần
 • Tuần 23 - Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
 • Tuần 23 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tuần 23 - Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện
 • Tuần 24 - Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê
 • Tuần 24 - Chính tả Nghe - viết: Núi non hùng vĩ - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe - viết: Núi non hùng vĩ
 • Tuần 24 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
 • Tuần 24 - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tuần 24 - Tập đọc: Hộp thư mật - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Hộp thư mật
 • Tuần 24 - Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
 • Tuần 24 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
 • Tuần 24 - Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

 

1=>1