RANDOM

Chủ điểm: Cánh Chim Hòa Bình

 • Tuần 1 - Tập đọc: Những con sếu bằng giấy - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
 • Tuần 4 - Chính tả Nghe - viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe - viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
 • Tuần 4 - Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
 • Tuần 4 - Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
 • Tuần 4 - Tập đọc: Bài ca về trái đất - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Bài ca về trái đất
 • Tuần 4 - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
 • Tuần 4 - Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
 • Tuần 4 - Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết) - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)
 • Tuần 5 - Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
 • Tuần 5 - Chính tả: Nghe viết Một chuyên gia máy xúc - Tiếng Việt 5

  Chính tả: Nghe viết Một chuyên gia máy xúc
 • Tuần 5 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Hòa bình - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Hòa bình
 • Tuần 5 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 5 - Tập đọc: Ê-mi-li, con - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Ê-mi-li, con
 • Tuần 5 - Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
 • Tuần 5 - Luyện từ và câu: Từ đồng âm - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Từ đồng âm
 • Tuần 5 - Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
 • Tuần 6 - Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai
 • Tuần 6 - Chính tả Nhớ - viết: Ê-mi-li, con… - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nhớ - viết: Ê-mi-li, con…
 • Tuần 6 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác
 • Tuần 6 - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tuần 6 - Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
 • Tuần 6 - Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
 • Tuần 6 - Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
 • Tuần 6 - Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)