ON
YOMEDIA

Chủ điểm: Vì Hạnh Phúc Con Người

Bài học

 • Tuần 14 - Tập đọc: Chuỗi ngọc lam - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
 • Tuần 14 - Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam
 • Tuần 14 - Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
 • Tuần 14 - Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé
 • Tuần 14 - Tập đọc: Hạt gạo làng ta - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Hạt gạo làng ta
 • Tuần 14 - Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp
 • Tuần 15 - Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
 • Tuần 15 - Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp
 • Tuần 15 - Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Tuần 15 - Chính tả Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Tuần 15 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
 • Tuần 15 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 15 - Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
 • Tuần 15 - Tập làm văn: Luyện tập tả người - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả người
 • Tuần 16 - Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
 • Tuần 16 - Tập làm văn: Luyện tập tả người - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Luyện tập tả người
 • Tuần 16 - Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
 • Tuần 16 - Chính tả Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây
 • Tuần 16 - Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
 • Tuần 16 - Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tuần 16 - Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
 • Tuần 16 - Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết) - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)
 • Tuần 16 - Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
 • Tuần 16 - Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
 • Tuần 17 - Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
 • Tuần 17 - Chính tả Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con - Tiếng Việt 5

  Chính tả Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con
 • Tuần 17 - Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
 • Tuần 17 - Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tiếng Việt 5

  Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tuần 17 - Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất - Tiếng Việt 5

  Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
 • Tuần 17 - Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
 • Tuần 17 - Luyện từ và câu: Ôn tập về câu - Tiếng Việt 5

  Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
 • Tuần 17 - Tập làm văn: Trả bài văn tả người - Tiếng Việt 5

  Tập làm văn: Trả bài văn tả người

 

1=>1