ON
YOMEDIA
VIDEO

Tuần 16 - Chính tả Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây - Tiếng Việt 5


Qua bài giảng Chính tả Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây, giúp các em nghe - viết đúng, đẹp. Đồng thời, bài giảng còn hỗ trợ kiến thức, kĩ năng cho các em làm đúng các bài tập chính tả: tìm những từ ngữ chứa những từ chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi, v hay d, ở vần iêm hay im, iếp hay ip.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết Về ngôi nhà đang xây

 • Từ khó
  • Huơ huơ, sẫm biếc, nồng hăng

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Về ngôi nhà đang xây

Câu 1 (trang 154 sgk Tiếng Việt 5): Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)

Câu 2 (trang 154-155 sgk Tiếng Việt 5): 

a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

rẻ rây
dẻ dây
giẻ giây

 

M: rây bột/ nhảy dây/ giây phút

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

vàng vào vỗ
dàng dao dỗ

 

M: sóng vỗ/dỗ dành

c) Tìm những từ ngữ

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.

chiêm liêm
chim lim

 

M: thanh liêm/gỗ lim

- Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip

diếp kiếp
díp kíp

 

M: rau diếp/buồn ngủ díp mắt

Gợi ý:

a)

 • giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn
 • hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ
 • giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân
 • rây bột, mưa rây
 • nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi
 • giây bẩn, giây mực, giây giày

b)

- vàng tươi, vàng bạc

- dễ dàng, dềnh dàng

- ra vào, vào ra

- dồi dào

- vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng

- dỗ dành

c)

- chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh

- chim gáy

- rau diếp

- dao díp, díp mắt

- thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

- tủ lim, lòng lim dạ đá

d)

- số kiếp, kiếp người

- kíp nổ, cần kíp 

Câu 3 (trang 155-156 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Thầy quên mặt nhà con (1).... hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy (2)....  ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1)..... lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1)..... rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2).... xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh (2)....  hình chị nào treo đó?

Anh tả trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1).....  hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2).... vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Gợi ý:

Thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

- Cậu hãy (2) vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

- Anh (2) vẽ hình chị nào treo đó?

Anh tả trả lời:

- Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2) dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

 • Thông qua bài giảng Chính tả: Nghe - viết: Về ngôi nhà đang xây, các em cần nắm được:
  • Kiến thức - kĩ năng
   • Nghe - viết đúng, trình bày đúng và sạch sẽ.
   • Làm đúng các BT 2, 3 để từ đó biết cách phân biệt iêm/im, r/gi, v/d
  • Thái độ
   • Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
 • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ cho tiết học sau.

 

YOMEDIA
1=>1