ON
YOMEDIA
VIDEO

Tuần 17 - Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn - Tiếng Việt 5


Qua bài giảng Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn, giúp các em biết cách viết một lá đơn đúng quy định. 

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 170, sgk Tiếng Việt 5) Hoàn thành đơn xin học theo mẫu.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày ....... tháng....... năm .......

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở .......

Em tên là: .......

Nam, nữ: .......

Sinh ngày: .......

Tại: .......

Địa chỉ thường trú: .......

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học

Tại Trường Tiểu học: .......

Nay em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở ....... xét cho em được vào lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà Trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của cha mẹ học sinh                                                                                                Người làm đơn

.......

Gợi ý:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2018

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam

Em tên là: Nguyễn Ngọc Yến

Nam, nữ: Nữ

Sinh ngày: 20 – 11 – 2008

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 51/25/11 Nguyễn Trãi – Phường 2 – Quận 5

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học

Tại Trường Tiểu học: Bàu Sen

Nay em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Phan Sào Nam xét cho em được vào lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà Trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của cha mẹ học sinh

Chúng tôi trân trọng đề nghị nhà trường chấp nhận đơn xin học của con em chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

                                                                                                                                                                                                                                                   Hậu

Nguyễn Văn Hậu

Câu 2 (trang 170, sgk Tiếng Việt 5) Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn về ngoại ngữ hoặc tin học.

Gợi ý:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bàu Sen

Em tên là: Nguyễn Đức Nam

Nam, nữ: Nam

Sinh ngày: 10 - 10 – 2009

Tại: Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: Xã Nam Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ thường trú: 59/57 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5.

Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Bàu Sen.

Nay em làm đơn này xin đề nghị thầy xem xét cho em được vào học môn tiếng Trung Quốc theo chương trình tự chọn.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của cha mẹ học sinh

Chúng tôi kính mong nhà trường chấp nhận đơn xin học lớp tiếng Trung Quốc của con tôi là Nguyễn Đức Nam.

Xin chân thành cảm ơn nhà trường!

Kí tên

Việt

Nguyễn Đức Việt

  • Thông qua bài giảng Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn, các em cần nắm được những nội dung kiến thức, kĩ năng trọng tâm và cần thiết như:
    • Biết cách viết đơn và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành một lá đơn theo đúng chuẩn mực, yêu cầu.
  • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Luyện từ và câu: Ôn tập về câu cho tiết học tiếp theo.

 

YOMEDIA
1=>1