AMBIENT
 • Câu hỏi:

  You should concentrate_______ what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks.

  • A. in
  • B. on
  • C. at
  • D. of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>