AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It rains so we can’t go to school.

  • A. If it rains, I could go to school.
  • B. If it not rain, I could go to school.
  • C. If it didn’t rain, I could go to school.
  • D. If it rains, I can go to school.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>