AMBIENT
 • Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting

  Câu hỏi:

  I have just met the girl which you are talking about.

  • A. have just met
  • B. girl
  • C. which 
  • D. talking about

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>