ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào không nằm trong bối cảnh ra đời của tổ chức ASEAN?

  • A. Nhiều nước trong khu vực giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế.
  • B. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương đang bị sa lầy và thất bại.
  • C. Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều.
  • D. Thành công của Khối thị trường chung châu Âu và tổ chức thống nhất châu Phi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Bối cảnh ra đời của tổ chức ASEAN bao gồm:

  - Sau khi giành độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, nhiều nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển

  - Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương đang bị sa lầy và sự thất bại là không tránh khỏi

  - Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, những thành công của Khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau ---> yếu tố không nằm trong bối cảnh ra đời của tổ chức ASEAN là thành công của Khối thị trường chung châu Âu và tổ chức thống nhất châu Phi

  Sai lầm và chú ý: Cần nắm chắc hết tất cả các nhân tố đưa đến sự ra đời của ASEAN, có thể suy luận dựa vào hoàn cảnh thực tế của các nước Đông Nam Á sau khi giành độc lập

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28509

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON