ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là

  • A. Mĩ và Liên Xô vươn lên trở thành những cường quốc lớn
  • B. Thế giới chia thành hai phe: XHCN và TBCN
  • C. Hai phe XHCN và TBCN mâu thuẫn gay gắt với nhau
  • D. Mâu thuẫn giữa hai phe gay gắt dẫn đến Chiến tranh lạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được xác lập. Đó là trật tự thế giới hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành hai phe: XHCN và TBCN, do hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu. Đặc trung hai cực- hai phe đó là nhân tố hàng đầu chi phối nền kinh tế thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX

  Sai lầm và chú ý: Dễ nhầm đáp án C và D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON