YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của tính đa hình về kiểu gen ở quần thể giao phối là:

  • A. Giải thích vai trò của giao phối trong việc tạo ra vô số biến dị tổ hợp dẫn đến sự đa dạng về kiểu gen
  • B. Giúp sinh vật có tiềm năng thích ứng khi điều kiện sống thay đổi
  • C. Đảm bảo trạng thái cân bằng ổn định của một số loại kiểu hình trong quần thể
  • D. Giải thích tại sao các thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với các thể đồng hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON