YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?

  • A. Lai xa và đa bội hoá
  • B. Cách li địa lí
  • C. Cách li tập tính
  • D. Cách li sinh thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON