YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây nêu đúng nhất yêu cầu của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống?

  • A. Người viết phải hiểu vấn đề đúng, sâu, nắm được bản chất vấn đề; phải thể hiện rõ quan điểm, thỏi độ của mình trước hiện tượng nghị luận. 
  • B. Người viết phải thể hiện rõ quan điểm, thái độ của mình trước hiện tượng nghị luận, viết giữ lập trường vững vàng trước mọi hiện tượng.
  • C. Người viết phải hiểu đúng, nắm được bản chất vấn đề; thể hiện rõ quan điểm, thái độ của mình, có  lập trường vững vàng trước hiện tượng nghị luận; diễn đạt trong sáng, có thể sử dụng tu từ, yếu tố biểu cảm và nêu cảm nghĩ riêng.
  • D. Diễn đạt trong sáng, có thể sử dụng tu từ, yếu tố biểu cảm và nêu cảm nghĩ riêng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 215

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON