YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống?

  • A. Là kiểu bài sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu và đồng tình với ý kiến của người viết trước những hiện tượng đời sống có ý nghĩa xã hội.
  • B. Là bàn về một vấn đề thuộc vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống,…của con người.
  • C. Là phép lập luận rút ra cái chung từ những điều đã phân tích.
  • D. Là phép lập luận trình bày từng bộ phận, phương diện của một vấn đề nhằm chỉ ra nội dung của hiện tượng đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 216

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF