YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

  • A. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  • B. ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
  • C. học sinh, sinh viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử
  • D. chính phủ Trung Quốc làm tay sai cho các nước đế quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15612

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA