AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc là

  • A. Giai cấp công nhân xuất hiện trên vũ đài chính trị
  • B. Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Trung Quốc
  • C. Phong trào Ngũ tứ
  • D. Đảng Cộng sản ra đời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>