YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục đích của phong trào Ngũ tứ là

  • A. Lật đổ chính quyền phong kiến Mãn Thanh
  • B. Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc  
  • C. Đánh đuổi các nước đế quốc
  • D. Đánh đuổi các nước đế quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mục đích của phong trào Ngũ tứ là phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA