YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào để chia rẽ hàng ngũ cách mạng?

  • A. Chia để trị 
  • B. Mua chuộc
  • C. Khủng bố  
  • D. Nhượng bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã tiến hành mua chuộc để chia rẽ hàng ngũ cách mạng.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA