YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 – 1925 có ý nghĩa gì?

   

  • A. Góp phần thúc đẩy làn song đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ
  • B. Làm bùng lên làn song đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ  
  • C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
  • D. Một làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ khắp Ấn Độ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA