YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ phát triển?

  • A. Thực dân Anh đẩy nhân dân Ấn Độ vào cuộc sống cùng cực, tăng cường bóc lột, ban hành những đạo luật phản động
  • B. Thực dân Anh tiến hành xâm lược Ấn Độ
  • C. Mâu thuẫn tôn giáo sâu sắc
  • D. Phương pháp đấu tranh ôn hòa không còn tác dụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thực dân Anh đẩy nhân dân Ấn Độ vào cuộc sống cùng cực, tăng cường bóc lột, ban hành những đạo luật phản động → Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ phát triển.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15618

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA