YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?

  • A. Công nhân 
  • B. Nông dân
  • C. Học sinh, sinh viên   
  • D. Binh lính  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mở đầu phong trào Ngũ tứ là cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15614

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA