AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?

  • A. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng nòng cốt
  • B. Đảng Cộng sản được thành lập (12 – 1925)
  • C. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh
  • D. Phong trào đấu tranh ở Ấn Độ đã kết thành một làn song

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>