YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến Ấn Độ?

   

  • A. Chính quyền thực dân Anh tuên bố Ấn Độ là một bên tham chiến
  • B. Thực dân Anh tăng cường bóc lột
  • C. Thực dân Anh ban hành những đạo luật phản động
  • D. Mâu thuẫn xã hội Ấn Độ ngày càng căng thẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA