YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 
  • B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3/NH3
  • C. Saccarozơ làm mất màu dung dịch nước Br2.
  • D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON