YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là 

  • A. được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ. 
  • B. được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ. 
  • C. được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ. 
  • D. được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80007

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON