AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào không thuộc các bước xây dựng một văn bản tổng kết?

  • A. Xác định những mặt, những ý khía cạnh cần tổng kết.
  • B. Thu thập tư liệu, sắp xếp theo hệ thống.
  • C. Phân tích các vấn đề, các khía cạnh chủ yếu. Đúc rút kinh nghiệm, bài học.
  • D. Hiệu đính, chỉnh lí văn bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>