YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi tạo lập một văn bản tổng kết, người viết cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản nào?

  • A. Nắm vững mục đích, đối tượng, văn bản phải thích hợp với mục đích sử dụng. Nội dung văn bản tổng kết soạn thảo phải đáp ứng được tối đa yêu cầu thực tế đòi hỏi và phù hợp với luật pháp.
  • B. Nắm vững tình hình thực tế, hiểu biết nghiệp vụ. Văn bản tổng kết cũng như những văn bản ứng dụng khác cần được soạn thảo theo đúng thể thức.
  • C. Nội dung chính xác, phù hợp chính sách, pháp luật.
  • D. Cả ba yêu cầu trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA