RANDOM
 • Câu hỏi:

  Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì:

  • A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng
  • B. Xương có tủy xương và muối khoáng
  • C. Xương có chất hữu cơ và có màng xương
  • D. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất khoáng giúp cho xướng rắn chắc còn chất hữu cơ giúp cho xương có tính mềm dẻo.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA